Konferanser

Kommende

 • NNMF 8 kommer att äga rum vid Uppsala universitet, Sverige, den 24 – 25 november 2021 (med prekonferens för doktorander den 23 november) Länk till hemsidan:
  https://www.nnmf2021.se

Tidligere

 • NNMF 1 Att bygga broarkulturella, språkliga och mediala möten.
  Malmö Högskola 18.–20. november 2009. Arrangør SMDI
 • NNMF 2 Tekst og kontekst – en fagdidaktisk udfordring
  Syddansk Universitet, Middelfart 17.–19. mars 2010. Arrangør DaDi
 • NNMF symposium: Skriftpraktiker hos barn och unga.
  Åbo Akademi, Vasa 24.–25. mai 2011. Arrangør MOD
 • NNMF 3 Literacymorsmålsdidaktiske utfordringer
  Tønsberg 2.–4. november 2011. Arrangør NNDF
 • NNMF 4 Mångfaldens möjligheter
  Göteborgs Universitet 5.–6. desember 2013. Arrangør SMDI
 • NNMF 5 Framtida berättelser
  Åbo Akademi, Vasa 3.–4. desember 2015. Arrangør MOD
 • NNMF 6 Grænsegængere
  Syddansk Universitet, 30. november–1. desember 2017. Arrangør DaDi
 • NNMF 7 Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt: Trondheim, 23.–24. oktober 2019, mer informasjon på ntnu.no/nnmf7