Om NNMF

Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning har som formål å arrangere nordiske konferanser annethvert år. Konferansene finansieres nasjonalt og gjennom deltakerbetaling.

Styringsgruppa 2017–2019

 • DaDi (Netværk for forskning i danskfagenes didaktik), Danmark:
  Nikolaj Elf, Syddansk Universitet
  Kristine Kabel, Aalborg Universitet
 • MOD, Finland:
  Ria Heillä-Ylikallio, Åbo Akademi
  Anna Slotte, Helsinki Universitet
 • NNDF (Nettverk for norskdidaktisk forskning), Norge:
  Anne-Beathe Mortensen-Buan, Høgskolen i Sørøst-Norge
  Hildegunn Otnes, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
 • SMDI (Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning), Sverige:
  Marie Tanner, Karlstad Universitet
  Anna Nordenstam, Luleå Universitet